El que fem per a tu

Abans de dir el que fem, pensem que és bona idea aclarir que som una associació:

 • Amb capacitat legal, i sense ànim de lucre.
 • Per a tot el País Valencià, encara que també fem algunes coses fora.
 • Per a totes les edats, però ens enfoquem més als joves, en part perquè el motor de l'organització som gent jove.
 • Oberta a diferents mentalitats i pensaments, sempre sota un marc de respecte; pensem que la pluralitat és positiva i enriquidora.
 • Independent, perquè totes les decisions són preses per la pròpia Associació.
 • Diferent, perquè volem dur endavant accions i idees noves a un món en constant canvi.
 • Amb un moviment social participatiu i integrador en la societat, per al qual ens relacionem amb cercles molt diversos.


I ara ja sí: QUÈ FEM i què té això a veure amb el que t'agradaria canviar de la teua situació?

 • Promoció de la llengua: hem començat a donar un nou tipus de xerrades, fem i tenim projectes per arribar a més gent i fer publicitat, hem començat a fer merxendatge, fem promoció d'esdeveniments a les xarxes socials, estem creant una revista en paper, etc.
 • Integració en la societat: volem ser part de la societat i, per a això, per exemple creem ambients esperantistes a festes, participem cada vegada més amb altres col·lectius, etc.
 • Accessibilitat, utilitat i recerca: fem l'esperanto cada vegada més accessible i útil en tots els sentits, i facilitem a la gent que descobrisca l'esperanto, a més de buscar a aquells que comencen a interessar-se però estan perduts, o bé ja el parlen però es troben sols.
 • Formació i creació de material: cada vegada oferim més opcions per aprendre, cursos tant presencials com per Internet i creem material didàctic.
 • Entorns comuns: creem entorns, programes (com un programa de tutoria) i ens interessem per tècniques per estimular i millorar els resultats de la gent que està aprenent la llengua, i també dels projectes, juntant les ganes, els coneixements i les experiències de cadascú.
 • Fem cultura: creem, traduïm i publiquem cultura, tant per petició aliena per publicar a algun mitjà o per iniciativa pròpia.
 • Connectem a la gent: per exemple, presentem a esperantistes de la mateixa localitat que no es coneixien, i aprofitem els nexes i dades per coordinar a la gent, fer més i ser més quantitat.
 • Estimulem el creixement i oportunitats individuals: pensem que si una persona canvia, tot canvia, i per això estem tan oberts a tot tipus de projectes, a ajudar a desenvolupar idees i altres, com per exemple aprofitar subvencions europees per oferir experiències internacionals.
 • Oferim recursos d'infraestructura: si podem oferir alguna cosa que ja tenim que pot beneficiar als altres, per què no fer-ho? Ja siga per oblidar-se'n d'assumptes legals i centrar-se en altres coses més importants, per compartir l'allotjament web, etc.
 • Cada vegada organitzem més activitats.
 • Podem oferir descomptes per a encontres, material, etc.
 • I molt més.

 • Mai hem de dubtar que un xicotet grup de gent unida puga canviar el món; de fet, és l’única manera d'aconseguir-ho. — Margaret Mead


  Per cert, algunes preguntes que ens solen fer són si fa falta tenir nivell alt d'esperanto per estar a l'Associació, si fa falta fer coses o si és necessari viure al País Valencià. La resposta a este tipus de preguntes és: l'únic requisit és ser una persona. Ho eres? Aleshores, perfecte!


  » Mira què n'opina la gent i quina oferta especial et fem